Podporované platby
Quatro
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Udalosti
 Zlatník-Klenotník
z
Košík:je prázdny
bez DPH:0.00 €
s DPH:0.00 €
zobraziť1 2 3  
 Kontakt
Christian Silver s.r.o
  Zimná 8
  82102   Bratislava
  tel.;0948 596 404
 
  Prevádzka: Tesco,Hlavná 75, Dunajská Streda
krátky popis banneru
 Novinky
09.12.2015 - Spustenie nášho nového portálu.
 
09.12.2015 - Editovať alebo pridávať viac noviniek môžte v sekcii Moduly v module Novinky.
Mirka:  Dobrý deň, obrúčky dnes došli, sú krásne. Ďakujem
Kristián:  Ja ďakujem a som veľmi rád ,že ste snami spokojný. :-)
Richard:  Veľmi pekne ďakujem, sme maximálne spokojní s vašim prístupom k našim požiadavkám k výrobe obrúčok, sú veľmi krásne a precízne spracované a za výbornú cenu.
Denisa:  Mozem len dámsku obrúčku kupit
Denisa:  Dobrý deň môže
 1 / 25 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) 

Článok I. 

Vymedzenie pojmov 

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Christian Silver s.r.o., Zimná 8, 82102   Bratislava.

2. Predávajúcim je Christian Silver s.r.o., Zimná 8, 82102   Bratislava.

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.vyrobasperkov.sk je spoločnosť Christian Silver 

s.r.o., Zimná 8, 82102   Bratislava.

4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona 

č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho 

predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. 

5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje 

objednávanie tovarov alebo služieb. 

6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu. 

7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim 

vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. 

8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej 

komunikácie ako aj telefonickej komunikácie. 

Článok II. 

Cena 

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Nie sme platitelia DPH. 

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu. 

Článok III. 

Objednávka 

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim 

vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné 

vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. 

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre 

spotrebiteľa záväznou. 

3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo 

dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis 

neustanovuje inak. 

4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia 

objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku. 

5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru. 

Článok IV. 

Platobné podmienky 

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi: 

a. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru), 

b. platba prostredníctvom platobnej brány Webpay, 

c. platba pri osobnom prevzatí na predajni ,

d. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov 

na náš účet, 

e. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre, 

2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok. 

3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav: 

a. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu, 

b. zľavu za opakovaný nákup, 

c. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu, 

4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať. 

Článok V. 

Dodacie podmienky 

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, 

alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. 

2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. 

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom 

kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. 

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru 

alebo službe od výrobcu. 

5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný. 

6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom: 

a. Slovenskej pošty, 

b. kuriérskej spoločnosti, 

c. osobne na zvolenej prevádzke v objednávke, 

d. vlastnou dopravou predávajúceho .

Článok VI. 

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb 

1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za 

dopravné účtujeme: 

a. pri doprave Slovenskou poštou s doručením 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 2,90 € 

b. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 

7,00 € 

2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi): 

a. pri doprave Slovenskou poštou s doručením 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,70 € 

b. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 

7,00 € 

3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri 

zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby. 

4. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí 

dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné 

poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke. 

Článok VII. 

Prevod vlastníckeho práva 

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet 

kúpnej zmluvy. 

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo 

v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy. 

Článok VIII. 

Storno kúpnej zmluvy 

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno 

poplatku 

Článok IX. 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa 

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 

a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak 

predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. 

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť 

najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na 

poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je 

povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje 

spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu 

bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame 

kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. 

Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je 

potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.vyrobasperkov.sk zmluvy.pdf). 

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. 

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. 

§9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní 

odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo 

spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. 

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) 

až l) zákona č. 102/2014. Z.z. 

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec 

potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. 

Článok X. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci. 

2. Kupujúci je povinný: 

a. prevziať objednaný tovar, 

b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu, 

c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. 

3. Predávajúci je povinný: 

a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, 

b. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, 

reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka. 

Článok XI. 

Ochrana osobných údajov 

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov. 

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre 

doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. 

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na 

doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. 

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. 

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma 

spracované v bezpečnostnej smernici. 

Článok XII. 

Zmluvná pokuta 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15 € (slovom pätnásť eur) v 

prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu 

nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom 

tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a. 

2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s 

nenaplnením kúpnej zmluvy. 

Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné 

podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných 

podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných 

obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na 

internetovej stránke predávajúceho. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky. 

3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a 

súhlasí s ich znením. 

4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu www.vyrobasperkov.sk

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k 

nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu. 

6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach 

(prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., 

Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z. 

7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 

28.01.2016. 

V Bratislave,

Kompatibilita so všetkými modernými prehliadačmi

Kompatibilita so všetkými modernými prehliadačmi

Stránky sú konštruované tak, aby sa vo všetkých moderných prehliadačoch zobrazovali rovnako. Využívame pri tom aj najmodernejšie technológie HTML5 a CSS3, ktoré stránkam pridávajú ešte príjemnejší dojem z prehliadania Vášho webu. Používame externé CSS štýly pre... viac »

 O FIRME
Sme firma zaoberajúca sa nie len výrobou šperkov a ich predajom ale ponúkame aj plný servis k šperkom a hodinám.
To vpraxi znamená ,že k našim šperkom máte okamžity servis priamo u nás ale tak isto opravíme aj iné šperky promtne a hlavne kvalitne.